Lex Lietuva

Privatumo politika

 

Šioje privatumo politikoje UAB „Vento Nuovo“ (toliau – Vento Nuovo) vystanti Teisės aktų ir jų projektų stebėsenos sistemą „Lex Lietuva“ (toliau – Lex Lietuva) ir esanti tvarkomų duomenų valdytoju (toliau – Duomenų valdytojas) pateikia informaciją apie tai, kaip yra tvarkomi ir apsaugomi fizinių bei juridinių asmenų duomenys, pateikiami svetainėje www.lexlietuva.lt.

 

Ši Privatumo politika parengta remiantis Europos Sąjungos bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu  (toliau – Reglamentas), o taip pat kitais taikytinais ir Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

 

Mes patvirtiname, kad www.lexlietuva.lt  svetainės lankytojų duomenys yra renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Mes taip pat taikome visas priemones tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Mes tvarkome tik tuos jūsų asmens duomenis, dėl kurių tvarkymo jūs savanoriškai sutikote registruodamiesi Lex Lietuva sistemoje ar kurie tvarkomi pagal sutartinius santykius.

 

Duomenų valdytojo duomenys:

UAB „Vento Nuovo“

Įm. k. 301793500

Adresas: J. Jasinskio g. 14A-11, LT-01112 Vilnius

Už duomenų apsaugą įmonėje atsakingas asmuo: direktorius Šarūnas Frolenko

Tel. Nr.: +37065933875

El. p.: info@ventonuovo.lt

 

Kokius duomenis renkame

 

Asmens duomenys

Registracijos metu Jūs mums pateikiate ir mes renkame šiuos asmens duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Telefono numeris (neprivaloma pateikti);
 • Elektroninio pašto adresas.

 

Pasibaigus nemokamam 30 d. sistemos išbandymo laikotarpiui ir Jums pratęsiant naudojimąsi sistema pasirenkant vieną iš siūlomų paslaugų planų, kai paslauga pratęsinėjama juridinio asmens vardu,  mes taip pat renkame šiuos duomenis:

 • Juridinio asmens pavadinimas;
 • Juridinio asmens kodas;
 • Juridinio asmens adresas;
 • Juridinio asmens PVM mokėtojo kodas (jeigu yra).

 

Kiti duomenys

Jums lankantis interneto svetainėje www.lexlietuva.lt mes renkame informaciją apie jūsų įrenginį ir naršyklę, IP adresą, jūsų apsilankymo datą ir laiką, apsilankymo trukmę, nukreipimo šaltinį, svetainės naršymo būdus, susikurtas užduotis jums apsilankius sistemoje bei naršymo veiksmus su Jūsų sutikimu.

 

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis www.lexlietuva.lt), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma teisės aktų ir jų projektų stebėsenos sistema.

 

Kam naudojami asmens duomenys

Registracijos Lex Lietuva sistemoje metu Jūsų pateiktus asmens duomenis naudojame šiems uždaviniams įgyvendinti:

 • Tinkamai įvykdyti ir užbaigti Jūsų registraciją Lex Lietuva sistemoje, kad galėtumėte naudotis sistemos teikiamomis galimybėmis;
 • Pagal Jūsų sistemoje susikurtas užduotis siųsti Jums aktualią teisės aktų stebėsenos informaciją;
 • Informuoti apie pasikeitimus, naujas paslaugas sistemoje www.lexlietuva.lt;
 • Siųsti Jums savaitines teisėkūros bei politinių įvykių apžvalgas (su atskiru Jūsų sutikimu);
 • Išankstinių ir PVM sąskaitų generavimui sistemoje siekiant pateikti Jums sąskaitą už suteiktas paslaugas
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais (pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).

 

Asmens duomenų atskleidimas

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jeigu yra atskiras rašytinis Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • Teisėsaugos institucijoms, kai jos kreipiasi dėl informacijos pateikimo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Asmens duomenų saugojimas

Svetainėje www.lexlietuva.lt esame įdiegę visas reikalingas technines bei administracines saugumo priemones, kurios užtikrina Jūsų pateikiamų asmens duomenų saugumą. Mes įsipareigojame dėti visas pastangas, kad apsaugotumėme Jūsų asmens duomenis, tačiau negalime garantuoti mūsų sistemoje perduodamų Jūsų asmens duomenų absoliutaus saugumo dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Perduodami bet kokią informaciją prisiimate ir su jos perdavimu susijusią riziką.

Jūsų duomenis saugosime 1 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis, turiniu ar prisijungimu prie sistemos dienos. Praėjus šiam terminui Jūsų asmens duomenys bus nuasmeninti ir ištrinti taip, kad jų nebūtų galima atkurti.

 

Jūsų teisės

Kiekvienas duomenų subjektas, t. y., kiekvienas iš Jūsų, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turite šias teises:

 • Žinoti (būti informuotu) apie savo duomenų tvarkymą, įskaitant teisę reikalauti savo asmens duomenų kopijos;
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti visiškai pašalinti savo asmeninę informaciją;
 • Reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • Teisę į duomenų perkėlimą;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie jūsų asmens duomenys;

 

Kad būtų apsaugotas Jūsų privatumas ir saugumas, turime teisę imtis priimtinų priemonių, kad prieš pateikdami Jums prašomą informaciją apie asmens duomenis, patikrintume Jūsų tapatybę. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui el. paštu [email protected] arba raštu adresu J. Jasinskio 14A-11, LT-01112 Vilnius

Duomenų valdytojas, gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo  kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

 

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

Trečiųjų šalių pateikiama informacija

Mūsų svetainėje taip pat gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai susipažinti su jų Privatumo politika.

 

Slapukų politika

Slapukai (angl. cookies) – tai tam tikra informacija, kuri įrašoma į jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, jums apsilankius interneto svetainėje. Slapukai leidžia serveriui rinkti informaciją iš naršyklės. Slapukai taip pat padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia slapukai, galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.

 

Norėdami atsisakyti, kad Google Analytics registruotų jūsų naršymą interneto svetainėse, apsilankykite puslapyje http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama jums asmeniškai identifikuoti, o surinktus duomenis mes saugome siekdami užtikrinti kokybišką jūsų lankymąsi mūsų svetainėje. Mūsų svetainėje naudojami yra šie slapukai:

 

Slapuko kategorija

Slapuko aprašymas

Aktyvios sesijos identifikatorius

Naudojamas identifikuoti aktyvią vartotojo sesiją. Šis slapukas galioja 2 valandas nuo paskutinio vartotojo prisijungimo ir padeda identifikuoti sugrįžusį vartotoją, jeigu vartotojas prieš tai rankiniu būdu neatsijungė nuo sistemos.

Unikalus sesijos raktas

Naudojamas užtikrinti saugų sąryšį tarp vartotojo ir sistemos. Šis slapukas galioja 2 valandaas, tačiau yra pergeneruojamas kiekvieno naujo sujungimo metu.

Privatumo politikos pasirinkimo identifikatorius

Naudojamas įsiminti vartotojo sutikimą naudotis sistema ir susipažinimą su privatumo politika. Šis slapukas galioja 1 metus.

Prisijungusio vartotojo aktyvios sesijos pratęsimo pasirinimo identifikatorius

Naudojamas įsiminti aktyvios sesijos prailginimo pasirinimą, kurį vartojojas pažymi prisijungumi metu. Šis slapukas galioja 1 metus arba iki tol kol vartojojas neatsijungia nuo sistemos rankiniu būdu.

 

Lankydamiesi svetainėje www.lexlietuva.lt galite lengvai priimti arba atmesti slapukų saugojimą pasirinkę vieną iš šių variantų:

 • Sutikti su Lex Lietuva svetainės slapukų politika;
 • Nesutikti su Lex Lietuva svetainės slapukų politika;

Atkreipiame dėmesį, kad nesutikus su Lex Lietuva svetainės slapukų politika gali būti apsunkintas svetainės naršymas bei apribota prieiga prie tam tikrų svetainės teikiamų funkcionalumų.

 

Susisiekite su mumis

Jeigu Jums kilo papildomų klausimų dėl mūsų privatumo politikos ir jos taikymo nuostatų prašome susisiekti su mumis el. paštu info@lexlietuva.lt arba tel. nr. +370 6 59 33875

Paskutinį kartą atnaujinta

2018 m. gegužės 28 d.