Lex Lietuva

Teisės aktų ir jų projektų stebėsenos sistemos Lex Lietuva naudojimosi taisyklės

Teisės aktų ir jų projektų stebėsenos sistemos Lex Lietuva (toliau – Stebėsenos sistema arba Lex Lietuva) naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomos visiems Stebėsenos sistema besinaudojantiems asmenims. Jei nesutinkate su Taisyklėse nurodytomis sąlygomis, maloniai prašome Stebėsenos sistema nesinaudoti.

1. Stebėsenos sistema
1.1. Teisės aktų projektų stebėsenos sistema Lex Lietuva nuosavybės teise priklauso ir ją vysto UAB „Vento Nuovo“, juridinio asmens kodas 301793500 (toliau – Paslaugos teikėjas).
1.2. Stebėsenos sistema yra elektroninė sistema, veikianti adresu http://www.lexlietuva.lt ir (ar) kitu adresu, kurį nurodo Paslaugos teikėjas.
1.3. Stebėsenos sistemoje yra pateikiama informacija, kuri gaunama iš Teisės aktų registro (priimti teisės aktai), iš Lietuvos Respublikos Seimo interneto portalo informacinės sistemos (teisės aktų projektai), Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo internetinių svetainių (LRV ir LRS darbotvarkės). Stebėsenos sistemoje taip pat pateikiamos Paslaugos teikėjo rengiamos politinių įvykių apžvalgos, kurios ruošiamos naudojantis viešai prieinamais informacijos šaltiniais. Visa Stebėsenos sistemoje pateikiama informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti suprantama kaip galinti pakeisti oficialią institucijų informaciją.
1.4. Paslaugos teikėjas neatsako už Stebėsenos sistemoje pateikiamą informaciją ar jos turinį, taip pat už šios informacijos panaudojimą, nepriklausomai nuo tos informacijos šaltinio. Paslaugos teikėjas taip pat neatsako, jei Stebėsenos sistemoje nebuvo pateikta ar pavėluotai pateikta vartotojo užsakyta informacija (pvz.: informacija apie teisės akto priėmimą, teisės akto projekto svarstymą ir pan.).
1.5. Stebėsenos sistemoje yra Paslaugos teikėjui ar tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklausančios ar autorių teisėmis saugomos informacijos. 
1.6. Jokie Lex Lietuva esantys prekių ženklai negali būti naudojami ar atgaminami be išankstinio rašytinio prekės ženklo savininko sutikimo.
1.7. Dalies ar visos Lex Lietuva esančios informacijos atgaminimas bet kokia forma, įskaitant pritaikymą, bet kokio išvestinio produkto sukūrimą, remiantis Lex Lietuva sistema ar joje esančia informacija, įtraukimas į kitus tinklapius, elektroninės paieškos sistemas ar publikavimą, be Paslaugos teikėjo išankstinio rašytinio sutikimo, yra draudžiamas.
1.8. Stebėsenos sistemoje vartotojas gali kurti stebėsenos užduotis, kurios leidžia vartotojui: (1) gauti informaciją apie įregistruotus naujus teisės aktų projektus pagal jų pavadinimus, pavadinimo raktinius žodžius ar juos teikiančias institucijas; (2) gauti informaciją apie priimtus teisės aktų projektus pagal jų pavadinimus, pavadinimo raktinius žodžius ir juos priėmusias institucijas; (3) gauti informaciją apie Seimo komitetų, plenarinių posėdžių, Vyriausybės pasitarimų, posėdžių darbotvarkes; (4) gauti informaciją apie konkretaus teisės akto svarstymą, jam pateiktus pasiūlymus, išvadas ar su juo susijusius priimtus sprendimus. Stebėsenos sistema gali pakoreguoti ar patikslinti vartotojo sukurtą užduotį, jei ji neatitinka Stebėsenos sistemos užduočių formavimo sąlygų.

 

2. Registracija ir atsiskaitymas
2.1. Lex Lietuva naudotis gali tik registruoti vartotojai.
2.2. Vartotojai registruojami elektroniniu būdu. Registracijos metu vartotojas nurodo registracijos anketoje prašomus duomenis.
2.3. Registracijos metu vartotojas taip pat pasirenka paslaugos planą, kuriame yra nustatytas naudojimosi Stebėsenos sistema įkainis.
2.4. Naujai registruotiems vartotojams suteikiamas 30 (trisdešimties) dienų laikotarpis, kurio metu vartotojas nemoka už naudojimąsi Lex Lietuva (toliau – Bandomasis laikotarpis).
2.5. Baigiantis Bandomajam laikotarpiui vartotojui yra pasiūloma pratęsti registracijos metu pasirinktą paslaugų planą ir vartotojui tai atlikus jam pateikiama išankstinė sąskaita vartotojui registruojantis nurodytu el. paštu.
2.6. Išankstinė sąskaita pateikiama už visą laikotarpį, kurį naudotis Stebėsenos sistema pageidauja vartotojas, t. y. 3 (trys) arba 12 (dvylika) mėnesių. Apmokėjus išankstinę sąskaitą, vartotojui į jo registracijos metu nurodytą elektroninį paštą išsiunčiama PVM sąskaita – faktūra.
2.7. Jei vartotojas neapmoka gautos išankstinės sąskaitos, jis netenka teisės toliau naudotis Stebėsenos sistema pasibaigus Bandomajam laikotarpiui.
2.8. Paslaugos teikėjas turi teisę keisti teikiamų paslaugų apimtį ir įkainius. Naujai nustatyta paslaugų apimtis ir (ar) įkainiai pradedami taikyti po to, kai pasibaigia naudojimosi Stebėsenos sistema laikotarpis, už kurį vartotojas jau buvo sumokėjęs.

 

3. Privatumo nuostatos
3.1. Paslaugos teikėjas saugo Lex Lietuva vartotojų registracijos anketoje nurodytus ir kitus Paslaugos teikėjui pateiktus duomenis.
3.2. Lex Lietuva slapukai (angl. cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą, taip pat atliekant statistinius tyrimus ir kitais teisėtais tikslais.
3.3. Vartotojas sutinka, kad jo duomenys būtų naudojami vartotojų poreikių analizės ir nustatymo tikslais, paslaugų kokybės gerinimo tikslais, sistemos naudingumo kėlimo tikslais ir kitais teisėtais tikslais.
3.4. Stebėsenos sistemoje yra nuorodų į kitų įstaigų ar organizacijų interneto svetaines.

4. Taisyklių pakeitimai
4.1. Paslaugos teikėjas turi teisę keisti ir papildyti Taisykles savo nuožiūra be atskiro įspėjimo. Papildytos ar pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo momento.

Paskutinį kartą atnaujinta
2018 m. balandžio 16 d.