Lex Lietuva | Lapkričio 6 – 10 d. politinių ir teisėkūros įvykių apžvalga

Savaitės politinių ir teisėkūros įvykių apžvalgos akcentuoja svarbiausius politinės darbotvarkės įvykius, procesus politinėse partijose bei valdžios institucijose. Apžvalgos rengiamos naudojantis viešais visuomenės informavimo šaltiniais.

Vasario 27 - kovo 3 d. politinių ir teisėkūros įvykių apžvalga

Vyriausybės naujienos

Vyriausybė patvirtino Seimo pavasario sesijai siūlomų svarstyti teisės aktų projektų sąrašą – iš viso 92 iniciatyvas. Vyriausybė siūlo tęsti jau anksčiau Vyriausybės inicijuotų pokyčių įgyvendinimą, tarp jų – valstybės tarnybos pertvarkos paketas, kuris yra vienas iš penkių šios Vyriausybės strateginių tikslų, Kelių transporto kodekso pakeitimai, numatantys tolimojo susisiekimo sistemos tobulinimus, Baudžiamojo kodekso pakeitimai, sistemiškai subalansuojantys bausmių proporcingumą ir kiti pakeitimai.

Tarp Vyriausybės prioritetų būsimoje Seimo sesijoje – socialiai pažeidžiamų žmonių įgalinimas, bus siūloma įtvirtinti laikinąjį atokvėpį kaip atskirą specialią socialinę paslaugą, didinti minimalias motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas. Taip pat ketinama patikslinti ligos išmokų mokėjimo tvarką besigydantiems nuo priklausomybių ir slaugantiems sergančius žmones. Be to, Seimui bus siūloma įtvirtinti labiau atgrasančias sankcijas už nelegalų bei nedeklaruotą darbą, nelegalų užsieniečių įdarbinimą. Bus siekiama stiprinti sienos apsaugą ir kontrolę, užkirsti kelią piktnaudžiavimui sienų valdymo ir prieglobsčio sistema, efektyviai valdyti migracijos srautus.

Tarptautinių sankcijų įstatymo pakeitimais ir lydinčiaisiais įstatymų projektais bus siūloma įtvirtinti galimybę Lietuvos teisės aktais nustatyti konkrečias ribojamąsias priemones reaguojant į agresiją Ukrainoje, taip pat numatyti poveikio priemones juridiniams asmenims už sankcijų pažeidimus. 

Valstybės informacinių išteklių valdymo ir lydinčiųjų įstatymų pakeitimais siūloma įvirtinti naują šių išteklių valdymo modelį, užtikrinsiantį kokybiškesnę valstybės duomenų valdyseną bei sudarantį sąlygas kokybiškai naujai institucijų skaitmeninei darbotvarkei.

Aplinkos ministerija taip pat rengia Aplinkos apsaugos departamento pareigūnų įgaliojimus siūlančius praplėsti Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo pakeitimus, Žemės įstatymo pakeitimo ir lydinčių įstatymų pakeitimo projektą, kuriuo bus siekiama įgyvendinti tolesnį žemės reformos etapą.

Siūloma svarstyti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo siūlomi sprendimai viešųjų konsultacijų metu identifikuotoms įstatymų nuostatų taikymo problemoms, įskaitant ir klausimus dėl asmens duomenų apsaugos reikalavimų žurnalistinėje veikloje. 

Tarp svarbiausių Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos būsimoje sesijoje teiksimų įstatymų pakeitimo projektų – Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi bei susijusių įstatymų papildymai, kurių tikslas – įtvirtinti kokybišką ir prieinamą bendros mokymosi visą gyvenimą sistemos modelį. 

Seimui bus teikiamas mokesčių pertvarkos paketas, tačiau programoje jis išsamiai nedetalizuojamas.
Sveikatos apsaugos ministerija ketina griežtinti kaitinamojo tabako gaminių ženklinimą ir siūlys Seimui uždrausti tiekti į rinką įvairių kvapų ir skonių šiuos gaminius.

Seimo naujienos

Seime įregistruotais kovai su manipuliavimo interneto platformomis parengtais Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymo projektais bus nustatytas atskiras teisinis režimas draudžiamos informacijos matomumo ir prieinamumo didinimui ir kriminalizuotas manipuliavimas interneto platforma, kai turinio matomumo ir prieinamumo didinimas yra nukreiptas prieš Lietuvos valstybę. Projektais taip pat sprendžiamas valstybės institucijų kompetencijos klausimas, siekiant užkardyti manipuliavimo interneto platforma veiklą, ir įtvirtinamas terminas pašalinti dirbtinai padidintas draudžiamo turinio peržiūras ar komentarus ar panaikinti galimybę šį turinį pasiekti. Atkreipiant dėmesį, kad manipuliuoti interneto platforma gali tiek privatus fizinis asmuo, tiek juridinio asmens darbuotojas, baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą manipuliavimą interneto platforma bus numatyta fiziniams ir juridiniams asmenims. Tikimasi, kad šiais norminiais pakeitimais kova su dezinformacija, karo propaganda, karo kurstymu ir panašiai taps kryptingesnė, bus sudarytos teisinės galimybės labiau apsaugoti informacinę erdvę, taip pat visuomenės ir atskirų fizinių asmenų bei valstybės interesus.

 


Norite gauti apžvalgas į savo el. pašto dėžutę? Tuomet užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį.

{{ errors.email[0] }}

Dėkojame, kad užsiprenumeravote mūsų naujienlaiškį!
Jūsų nurodytu el. paštu išsiuntėme patvirtinimo laišką.